SunRun koostöö Kuressaare Haigla Toetusfondiga ja Saaremaa Punase Risti Seltsiga

Eesmärgiga edendada meie kõikide tervist, löövad käed Sunrun Saaremaa Elamusjooks, Kuressaare Haigla Toetusfond ja Saaremaa Punane Rist !

Haigla Toetusfondi eesmärk on tervishoidu toetada ning vähendada selles valdkonnas valitsevat ebavõrdsust. Me töötame selle nimel, et toetada
Kuressaare Haigla pingutusi saarlaste tervise taastamisel, selle hoidmisel ja edendamisel. Kutsume toetama Kuressaare Haigla Toetusfondi, et meie haigla saaks hoida eriarstiabi Saaremaal ning saarlased ja Saaremaa sõbrad terved.

Väga tõsine mure on eriarstiabi jätkumisega, sest arste saarele tööle ja
elama saada on ilma lähtetoetusi maksmata pea võimatu. Ka seadusandlus, mis maakonnahaiglate tööd Eestis korraldab, on pehmelt öeldes ajale jalgu jäänud ja Kuressaare Haigla teeb suuri jõupingutusi, et pakkuda eriarstiabi maakonna ligi 35000 elanikule. Meil kellelgi ei ole Saaremaal hea, kui me ei saa siin toetuda arstiabile – ei siin elavatele inimestel, ei Saaremaa sõpradel, ei siin puhkajatel.

Kuressaare Haigla on jooksul osalejaid toetamas ja tervitamas stardis, Panga panga vahetuspunktis ja finishis, kus on väljas telk, õendustudengid ja vabatahtlikud tervisenäite mõõtmas ning infot jagamas.

Saaremaa Punase Risti Selts viib esmaabi- ja tervisealaseid teadmisi kogukonda laiali, lisaks esmaabile peetakse tähtsaks ka justnimelt seda tervise poolt. Sport ja liikumine on nii vaimse kui füüsilise tervise seisukohalt väga  tähtis. Oleme väga elevil, et kohtuda SunRunil ägedate jooksjatega, et jutustada, näidata tarvilikku esmaabi varustust ning avaldada tunnustust kõigile jooksjatele.

Punane Rist on jooksjaid toetamas ja tervitamas Võhma ja Jaani vahetuspunktides.

Similar Posts